Knut Johansson

Födelsedatum:1927-03-13
Dödsdatum:2015-01-26
Gravsatt:2015-04-24
Ort:SKARA
Gravnummer:02 I 21
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats