Mejt Fransson

Födelsedatum:1939-04-01
Dödsdatum:2007-06-06
Gravsatt:2007-06-26
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 33
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats