Allan Gustavsson

Födelsedatum:1928-10-06
Dödsdatum:2018-01-23
Gravsatt:2018-02-08
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 49
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats