Anna J Karlsson

Födelsedatum:1878-04-28
Dödsdatum:1935-02-06
Gravsatt:1935-02-17
Ort:Församlingshemmet
Gravnummer:02 I 106