Axel V Andersson

Födelsedatum:1895-08-07
Dödsdatum:1979-01-16
Gravsatt:1979-01-29
Ort:Fjället
Gravnummer:02 I 8
Ingen bild.Gravnummer: