Gunhild (Gun) Eriksson

Födelsedatum:1937-03-29
Dödsdatum:2018-06-17
Gravsatt:2018-07-05
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 27
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats