Ingrid Hilma Soifia Andersson

Födelsedatum:1918-05-16
Dödsdatum:2007-06-06
Gravsatt:2007-06-21
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 39
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats