Ingvar Larsson

Födelsedatum:1932-03-10
Dödsdatum:2010-01-24
Gravsatt:2010-02-11
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 61
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats