Märta Sofia Alice Linnarsson

Födelsedatum:1907-07-21
Dödsdatum:1997-07-24
Gravsatt:1997-08-06
Ort:Forsby Församling
Gravnummer:02 I 31
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats