Mats Arne Lundström

Födelsedatum:1925-02-06
Dödsdatum:1999-01-09
Gravsatt:1999-01-19
Ort:Eneborgsvägen 30
Gravnummer:02 I 35
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats