Per-Ingvar Kristensson

Födelsedatum:1943-01-16
Dödsdatum:2017-04-28
Gravsatt:2017-08-29
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 41
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats