Selma Konstantia Johansson

Födelsedatum:1894-09-03
Dödsdatum:1985-01-11
Gravsatt:1985-01-23
Ort:Östergården 2:16
Gravnummer:02 I 18
Ingen bild.Gravnummer: