Sven Harry Linnarsson

Födelsedatum:1912-07-09
Dödsdatum:1980-01-31
Gravsatt:1980-02-08
Gravnummer:02 I 31
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats