Vollrath Fröberg

Födelsedatum:1901-10-26
Dödsdatum:1982-06-01
Gravsatt:1982-06-09
Gravnummer:02 I 19
Ingen bild.Gravnummer: