Alf Tage Svensson

Födelsedatum:1920-11-01
Dödsdatum:2010-08-06
Gravsatt:2010-09-03
Ort:Igelstorp
Gravnummer:02 I 25
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats