Linnea Märta Gunhild Wall

Födelsedatum:1917-01-29
Dödsdatum:2011-12-19
Gravsatt:2012-01-13
Ort:Skövde församling
Gravnummer:02 I 43
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats