Nils Martin Svensson

Födelsedatum:1918-11-18
Dödsdatum:1995-04-27
Gravsatt:1995-05-05
Ort:Jonsbo 1:2 Sventorp
Gravnummer:02 I 15
Ingen bild.Gravnummer: