Rut Karlsson

Födelsedatum:1924-12-31
Dödsdatum:2019-06-25
Gravsatt:2019-08-13
Ort:Skövde
Gravnummer:02 I 37
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats