Sven F Johansson

Födelsedatum:1920-01-20
Dödsdatum:1979-03-18
Gravsatt:1979-03-31
Ort:Svensro
Gravnummer:02 I 21
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats