Tage Vilhelm Wall

Födelsedatum:1916-06-10
Dödsdatum:2001-05-17
Gravsatt:2001-06-05
Ort:Sventorp
Gravnummer:02 I 43
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats