A Ivar E Jansson

Födelsedatum:1887-07-24
Dödsdatum:1980-05-01
Gravsatt:1980-05-08
Gravnummer:02 J 5
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats