Åke G Fransson

Födelsedatum:1949-04-11
Dödsdatum:1974-08-30
Gravsatt:1974-09-09
Ort:Fjället
Gravnummer:02 J 15
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats