Erik Natanael Fransson

Födelsedatum:1899-10-19
Dödsdatum:1989-02-04
Gravsatt:1989-02-10
Ort:Frösve Församling
Gravnummer:02 J 7
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats