Gunnar Fransson

Födelsedatum:1925-07-16
Dödsdatum:2020-01-03
Gravsatt:2020-01-24
Ort:Skövde
Gravnummer:02 J 15
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats