Hanna M Andersson

Födelsedatum:1893-05-14
Dödsdatum:1963-09-18
Gravsatt:1963-09-24
Ort:Marielund
Gravnummer:02 J 59
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats