Majken Karlén

Födelsedatum:1923-04-26
Dödsdatum:2017-07-28
Gravsatt:2017-11-07
Ort:Skövde
Gravnummer:02 J 9
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats