Märta Andersson

Födelsedatum:1905-05-13
Dödsdatum:2002-08-01
Gravsatt:2002-08-20
Ort:Skövde
Gravnummer:02 J 3
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats