Gösta L Gustavsson

Födelsedatum:1910-06-21
Dödsdatum:1973-05-14
Gravsatt:1973-05-22
Ort:Humlebron
Gravnummer:02 J 69
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats