J Albert Gustafsson

Födelsedatum:1878-04-21
Dödsdatum:1963-06-11
Gravsatt:1963-06-19
Ort:Lövingsberg
Gravnummer:02 J 67
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats