Karl Sven Evert Gustafsson

Födelsedatum:1915-12-05
Dödsdatum:1988-10-06
Gravsatt:1988-10-14
Ort:Stockerhult 1:20
Gravnummer:02 J 71
Ingen bild.Gravnummer: