Svea Fransson

Födelsedatum:1926-01-06
Dödsdatum:2015-07-15
Gravsatt:2015-08-12
Gravnummer:02 J 15
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats