Algot Larsson

Födelsedatum:1860-10-07
Dödsdatum:1937-06-20
Gravsatt:1937-06-25
Ort:Nybacken
Gravnummer:02 K 73
Ingen bild.Gravnummer: