Astrid Tapper

Födelsedatum:1909-01-28
Dödsdatum:2000-05-12
Gravsatt:2000-05-26
Ort:Skövde, Ryd
Gravnummer:02 K 19
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats