Bo G R Persson

Födelsedatum:1938-04-12
Dödsdatum:1976-07-19
Gravsatt:1976-07-29
Ort:Skövde Förs.
Gravnummer:02 K 1
Ingen bild.Gravnummer: