David J V Tapper

Födelsedatum:1902-09-05
Dödsdatum:1978-04-17
Gravsatt:1978-04-25
Ort:Forsby Förs.
Gravnummer:02 K 19
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats