David Valdemar Gustavsson

Födelsedatum:1907-09-08
Dödsdatum:1990-03-26
Gravsatt:1990-04-05
Ort:Britnäs 1:3 Värsås
Gravnummer:02 K 37
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats