Karl Ernst Johan Johansson

Födelsedatum:1920-11-11
Dödsdatum:2005-05-28
Gravsatt:2005-06-17
Ort:Skövde
Gravnummer:02 K 5
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats