Ellen Karolina Eliasson

Födelsedatum:1903-11-14
Dödsdatum:1987-12-01
Gravsatt:1987-12-10
Ort:Kullamossen 1:9
Gravnummer:02 K 42
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats