Sture Sven Olof Tapper

Födelsedatum:1943-09-09
Dödsdatum:2002-06-28
Gravsatt:2002-09-04
Ort:Skövde
Gravnummer:02 K 33
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats