Veronica Maria Magnusson

Födelsedatum:1980-06-22
Dödsdatum:1991-09-09
Gravsatt:1991-10-16
Ort:Igelstorp
Gravnummer:02 K 44
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats