Rolf Oskarsson

Födelsedatum:1932-03-24
Dödsdatum:2007-10-22
Gravsatt:2007-11-09
Ort:Skövde
Gravnummer:02 K 9
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats