Magnus Magnusson

Födelsedatum:1944-06-24
Dödsdatum:2020-01-08
Gravsatt:2020-07-02
Ort:Skövde
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats