Anna Johansson

Födelsedatum:1917-03-07
Dödsdatum:2007-07-02
Gravsatt:2007-07-20
Ort:Skövde
Gravnummer:02 N 73
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats