Greta Valborg Alida Henriksson

Födelsedatum:1914-02-24
Dödsdatum:1996-12-05
Gravsatt:1996-12-13
Ort:Sörbacka Värsås
Gravnummer:02 N 65
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats