Jakob Hjalmar Brandqvist

Födelsedatum:1910-08-28
Dödsdatum:1986-01-14
Gravsatt:1986-01-22
Ort:Jonsbo 1:3
Gravnummer:02 N 41
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats