Johan Gunnar Vilhelm Johansson

Födelsedatum:1914-07-20
Dödsdatum:2002-04-21
Gravsatt:2002-07-01
Ort:Skövde
Gravnummer:02 N 73
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats