Karl E Larsson

Födelsedatum:1881-12-31
Dödsdatum:1963-12-14
Gravsatt:1963-12-21
Ort:Källetorp
Gravnummer:02 N 61
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats