Lars Johan Frediksson

Födelsedatum:1868-01-27
Dödsdatum:1945-10-17
Gravsatt:1945-10-28
Ort:Långaskede
Gravnummer:02 N 25
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats