Märta Engström

Födelsedatum:1916-11-07
Dödsdatum:2003-02-27
Gravsatt:2003-05-15
Ort:Skövde
Gravnummer:02 N 1
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats