Ann-Britt Marianne Johansson

Födelsedatum:1953-09-24
Dödsdatum:2006-09-08
Gravsatt:2006-09-29
Ort:Skövde
Gravnummer:02 N 73
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats